Osnova školení

Osnova školení BOZP

 

Základní osnova školení :

Dokumentace BOZP a PO

Povinnosti zaměstnavatele

Práva zaměstnanců

Povinnosti zaměstnanců

Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP

Prevence rizik

Organizace pracoviště

Výrobní a pracovní prostředky a zařízení

Osobní ochranné pracovní prostředky

Bezpečnostní značení

Organizace práce a pracovní postupy

Kategorizace prací

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Požární ochrana

Zásady první pomoci

Zásady pro obsluhu elektrických zařízení

Ruční manipulace s břemeny

Tísňová telefonní čísla

Osnova školení BOZP a PO se mění podle konkrétních požadavků a školených pracovníků.