Poradenství a konzultační činnost BOZP a PO

17.05.2015 22:40

Poradenství a konzultační činnost BOZP a PO

 Provádím poradenskou a konzultační činnost v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO). Zaměřuji se na poradenství v problematice  pracovních podmínek, identifikace a vyhodnocení rizik spolu s návrhy na opatření k jejich odstranění či minimalizaci. V neposlední řadě se poradenská a  konzultační činnost v oboru BOZP týká pomoci při šetření pracovních úrazů. Dále jde o poradenství v oblasti požární ochrany (PO) kde dělám činnosti  počínající úvodním auditem, přes kategorizaci požárního nebezpečí až po kontroly ve zvýšeném a vysokém požárním nebezpečí.