O nás

Pro firmy a organizace poskytuji služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany v Jihomoravském kraji ( celá ČR)

 BOZP a PO jsou nedílnou součástí každé pracovní činnosti. Samozřejmou povinností zaměstnavatele vycházející ze zákoníku práce je zajistit bezpečnost a  ochranu zdraví při práci svým zaměstnancům a také všem osobám, které se z jeho vědomí zdržují na jeho pracovišti.

 Jedná se mimo jiné o vyhodnocení rizik, která vznikají při výkonu práce, analyzování těchto rizik a pokud možno odstranění nebo alespoň minimalizaci rizik.  Jedním z velkých rizik, které nemůžeme podceňovat, je riziko vzniku požáru. Proto je potřeba mít vypracovaný komplexní systém zajištění požární  ochrany firmy.

 

 Komplexní řešení v oblasti BOZP a PO

 Zajišťuji celkové řešení problematiky v oblasti BOZP i v oblasti požární ochrany v souladu s platnou legislativou pro konkrétní druhy firem.

 

 Poradenství a konzultační činnost BOZP a PO

 Provádím poradenskou a konzultační činnost v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO). Zaměřuji se na poradenství v problematice  pracovních podmínek, identifikace a vyhodnocení rizik spolu s návrhy na opatření k jejich odstranění či minimalizaci. V neposlední řadě se poradenská a  konzultační činnost v oboru BOZP týká pomoci při šetření pracovních úrazů. Dále jde o poradenství v oblasti požární ochrany (PO) kde dělám činnosti  počínající úvodním auditem, přes kategorizaci požárního nebezpečí až po kontroly ve zvýšeném a vysokém požárním nebezpečí.